Tehnološko konsultantska podrška

Periodična analiza i kontrola funkcionalnosti sistema i kondicioniranja.


29092009868Nakon ugradnje i puštanja u rad, kao i tokom regularnog korišćenja proizvoda za kondicioniranje vode bilo da se radi o parno-kotlovskom, vrelovodnom sistemu, sistemu daljinskog grejanja ili vodorashladnom sistemu otvorenom ili zatvorenom, neophodno je imati regularno praćenje kvaliteta vode i značajnih parametara.

Naša služba obezbedjuje redovne periodične posete certifikovanog stručnog lica koje vrši analize na terenu, prati stanje sistema i izdaje izradjen izveštaj sa laboratorijskim analizama i komentarima o zatečenom stanju.

Ove periodične posete se rade na bazi potreba i dogovora sa potrošačima. One mogu biti na različitoj vremenskoj bazi u zavisnosti od tipa postrojenja i raspoloživih resursa kod potrošača.

Na ovaj način se postiže pouzdanost u upotrebi sredstava za kondicioniranje.