Tretman kotlovske vode

AE507225

Industrijki kotlovi i parna postrojenja se nalaze u uglavnom svim komercijalnim, proizvodnim i procesnim industijama

Kako bise obezbedilo pravilno funkcionisanje i optimalni uslovi rada tih postrojenja neophodno je obezbediti korektne parametre kvaliteta kotlovske i napojne vode. 

Ovo se može postići primenom pažljivo odabranih hemikalija za kondicioniranje kotlovske vode.

HYDRO–X® primenom tehnološki naprednih komponenti, obezbedjuje optimalan rad i funkcionisanje parno kotlovskih postrojenja kako bi se izbegli problemi kao što su kamenac, korozija, naslage, kiseonik, mulj, korozija kondenzatnih vodova, alkalizovanje kako napojne vode tako i kondenzata.....pročitaj više>>

 

Podizanje alkaliniteta

212

Kontrola pH vrednosti u napojnoj i kotlovskoj vodi su vazno pitanje i bitno utiču na rad i odražavanje u ovom sistemu bilo da se rad o parno kotlovskom postrojenju il vrelovodnom kotlu. I sa ove tačke gledišta je bitno da pvaj parametar bude precizno rukovođen i korektan kako bi se mogući negativni efekti sveli nanajmanji mogući nivou a verovatnoća oštećenja na najmanji mogući nivo.

HYDRO–X® visoko kvalitetni proizvodi obezbedjuju alkalnost i postizanje i održavanje pH vrednosti prema zadatim veličinama u svakom trenutku. Precizno odabrane komponente u savkom posebnom proizvodu obezbedjuju optimalnu alkalnost kako napojne tako i kotlovske vode... pročitaj više >>

 

Zaštita parnih kotlova

3531905480 c7331a18e5 b

The protection of steam boiler condensate lines is an important issue affecting the operation and maintenance of industrial boiler systems and steam raising plant.

To ensure that such steam boiler systems are well maintained and operate at optimum efficiency it is essential that the correct water conditions are maintained at all times. This can be achieved using carefully selected chemicals for the protection of condensate lines in steam boilers.

HYDRO–X® advanced technology boiler water condensate line treatment chemicals have been scientifically formulated to protect condensate pipe work in steam boiler systems from the detrimental effects of acidic corrosion caused by the steam condensate.

HYDRO–X® advanced technology range of high performance condensate line treatments includes non-food, low toxicity and food grade (FDA approved) chemicals... condensate line protection >>

 

Multifunkcionalan tretman

Multi-Gym-Home-Gym-Sg04-

HYDRO–X® tehnički i tehnološli usavršeni multi-funkcionalni hemijski proizvodi su naučno i empirijski formulisani da obezbede višestruku zaštitu u jedinstvenom samodovoljnom proizvodu.

HYDRO–X® multi-komponentni hemijski proizvod za kondicioniranje napojne i kotlovske vode obezbedjuje laku i jednostavnu primenu uz postizanje najboljih i sveobuhvatnih rezultata. Ovo predstavlja prednost i bezbednost pri upotrebi ovih proizvoda u parnim i vrelovodnim postrojenjima.... pročitaj više >>

 

Vezivanje kiseonika

Kiseonik u vodi

Kiseonična korozija je veoma značajna korozija u industrijskim kotlovskim postrojenjima.

Ukoliko se ne vrši deareacija i hemijsko uklanjanje ostatka kiseonika doćiće do značajne korozije koja će izazvati probleme kao šro su oštećenje kotla i celokupne opreme u kotlovskom postrojenju kao i povaćane troškove održavanja.

Kako bi se izbegle sve ove neželjene posledice neophodno je u svakom trenutku imati sadržaj kiseonika pod kontrolom i to na najnižem mogućem nivou koji je odeđen snernicama i normama. Ovo se može postići pažljivo odabranim hemijskim proizvodima  za vezivanje kiseonika za svako kotlovsko postrojenje ponaosob vodeći pri tome računa o svim pozitivnim i negativnim posledicama koje mogu nastati konsekventno u postrojenju

HYDRO–X® tehnički i tehnološki savremeni proizvodi za vezivanje kiseonika su naučno formulisani i kako bi najefikasnije postigli efekte vezivanja kiseonika bez negativnih efekata po kotao i postrojenje čak i veoma dugom i intenzivnom roku primene. NA ovaj način su postignuti svi pozitivni efekti i uštede u postrojenju, očuvana efikasnost i smanjeni troškovi održavanja u kotlovskom postrojenju.... pročitaj više >>

 

Inhibitori kamenca i korozije

Picture2

Nastajanje i taloženje kamenca i korozivnih produkata predstavljaju jedan od najznačajnijih negativnih efekata u radu i održavanju kotlovskog postrojenja. 

Kamenac je prouzrokovan i nataložen od soli kalcijuma i magnezijuma u vodi. Ukoliko te soli nisu odtranjene ili nije izvršena jonska izmena kalcijuma i magnezijuma sa natrijumom doćiće do stvaranja naslaga kamenca na zagrejnim porvšinama u kotlu što prouzrokuje značajne probleme kao što su:

- smanjenje prenosa toplote

- povećanu potrošnju enegrenta

- pregrevanje materijala kotla usled nemogućnosti direktnog kontakta sa vodom

- nastajanje korozije pod naslagama

- oštećenje merno regulacione opreme

- umanjen protok kroz cevi , itd.

Preporučljivo je da se vrši najmanje jonska izmena Ca i Mg sa Na, pre ulaska vode u kotlovsko postrojenje tj. kotao iako je moguće sprečiti stvaranje kamenca i naslaga sa inhibitorima naslaga.

Nastajanje kamca i korozije povećava troškove održavanja postrojenja i skraćuje životni vek kotla i slokupne opreme.

HYDRO–X® tehnički i tehnološki savremeni proizvodi za vezivanje tvrdoće su naučno formulisani i kako bi najefikasnije postigli efekte sprečavanja nastajanja kamenca i konskventnih problema čak i pri upotrebi potpuno netretirane vode. Na ovaj način su postignuti svi pozitivni efekti i uštede u postrojenju, očuvana efikasnost i smanjeni troškovi održavanja u kotlovskom postrojenju.... pročitaj više >>

 

Kondicioniranje mulja

Sludge

Boiler water sludge is caused by small quantities of hardness salts and traces of suspended matter present in operational steam boilers and feed waters.

If left untreated, salt and suspended matter concentrations increase in the boiler water to create a sludge. This sludge settles and eventually “bakes” onto the boiler heat transfer surfaces, forming a hard crystalline scale which increases maintenance costs, degrades heat transfer efficiency and degrades overall boiler efficiency.

To ensure that boiler systems are well maintained and operate at optimum efficiency it is essential that the correct water conditions are maintained at all times. This can be achieved using carefully selected sludge conditioners designed specifically for steam boilers.

HYDRO–X® high performance boiler water sludge conditioners are scientifically formulated to combat the accumulation and build-up of boiler sludge and so help reduce maintenance costs and maintain boiler efficiency... sludge conditioners >>