Tretman vode u kotlovima srednjeg pritiska

 

                                                                                                                                                                                

Kotlovi i parna postrojenja srednjeg pritiska se nalaze u proizvodnim i procesnim industijama koje uglavnom imaju turbinska postrojenja

Kako bi se obezbedilo pravilno funkcionisanje i optimalni uslovi rada tih postrojenja neophodno je obezbediti korektne parametre kvaliteta kotlovske i napojne vode. 

Ovo se može postići primenom pažljivo odabranih hemikalija za kondicioniranje kotlovske vode.

HYDRO–X® primenom tehnološki naprednih komponenti, obezbedjuje optimalan rad i funkcionisanje parno kotlovskih postrojenja kako bi se izbegli problemi kao što su kamenac, korozija, naslage, kiseonik, mulj, korozija kondenzatnih vodova, alkalizovanje kako napojne vode tako i kondenzata.

Podizanje alkaliniteta

212

Kontrola pH vrednosti u napojnoj i kotlovskoj vodi su vazno pitanje i bitno utiču na rad i odražavanje u ovom sistemu bilo da se rad o parno kotlovskom postrojenju il vrelovodnom kotlu. I sa ove tačke gledišta je bitno da ovaj parametar bude precizno rukovođen i korektan kako bi se mogući negativni efekti sveli nanajmanji mogući nivou a verovatnoća oštećenja na najmanji mogući nivo.

HYDRO–X® visoko kvalitetni proizvodi obezbedjuju alkalnost i postizanje i održavanje pH vrednosti prema zadatim veličinama u svakom trenutku. Precizno odabrane komponente u svakom posebnom proizvodu obezbedjuju optimalnu alkalnost kako napojne tako i kotlovske vode.

Zaštita parnih kotlova

3531905480 c7331a18e5 b

The protection of steam boiler condensate lines is an important issue affecting the operation and maintenance of industrial boiler systems and steam raising plant.

To ensure that such steam boiler systems are well maintained and operate at optimum efficiency it is essential that the correct water conditions are maintained at all times. This can be achieved using carefully selected chemicals for the protection of condensate lines in steam boilers.

 

HYDRO–X® napredna tehnologija obezbedjuje tretman kondenznih vodova i cevovoda upotrebom naučno i priminjeno odabranih hemijskih komponenti kako bi se efikasno zaštitili i kako bi se sprečila korozija i erozija.

 

 

HYDRO–X® napredna tehnologija obezbedjuje razne proizvode visokih performansi za zaštitu kondenznih vodova uključujući i food grade (FDA odobrene) kao i druge sa niskim stepenom opasnosti.

 

Multifunkcionalan tretman

Multi-Gym-Home-Gym-Sg04-

HYDRO–X® tehnički i tehnološli usavršeni multi-funkcionalni hemijski proizvodi su naučno i empirijski formulisani da obezbede višestruku zaštitu u jedinstvenom samodovoljnom proizvodu.

HYDRO–X® multi-komponentni hemijski proizvod za kondicioniranje napojne i kotlovske vode obezbedjuje laku i jednostavnu primenu uz postizanje najboljih i sveobuhvatnih rezultata. Ovo predstavlja prednost i bezbednost pri upotrebi ovih proizvoda u parnim i vrelovodnim postrojenjima.... pročitaj više >>

Vezivanje kiseonika

Kiseonik u vodi

Kiseonična korozija je veoma značajna korozija u industrijskim kotlovskim postrojenjima.

Ukoliko se ne vrši deareacija i hemijsko uklanjanje ostatka kiseonika doćiće do značajne korozije koja će izazvati probleme kao šro su oštećenje kotla i celokupne opreme u kotlovskom postrojenju kao i povaćane troškove održavanja.

Kako bi se izbegle sve ove neželjene posledice neophodno je u svakom trenutku imati sadržaj kiseonika pod kontrolom i to na najnižem mogućem nivou koji je odeđen snernicama i normama. Ovo se može postići pažljivo odabranim hemijskim proizvodima  za vezivanje kiseonika za svako kotlovsko postrojenje ponaosob vodeći pri tome računa o svim pozitivnim i negativnim posledicama koje mogu nastati konsekventno u postrojenju

HYDRO–X® tehnički i tehnološki savremeni proizvodi za vezivanje kiseonika su naučno formulisani i kako bi najefikasnije postigli efekte vezivanja kiseonika bez negativnih efekata po kotao i postrojenje čak i veoma dugom i intenzivnom roku primene. NA ovaj način su postignuti svi pozitivni efekti i uštede u postrojenju, očuvana efikasnost i smanjeni troškovi održavanja u kotlovskom postrojenju.... pročitaj više >>

Inhibitori kamenca i korozije

Picture2

Nastajanje i taloženje kamenca i korozivnih produkata predstavljaju jedan od najznačajnijih negativnih efekata u radu i održavanju kotlovskog postrojenja. 

Kamenac je prouzrokovan i nataložen od soli kalcijuma i magnezijuma u vodi. Ukoliko te soli nisu odtranjene ili nije izvršena jonska izmena kalcijuma i magnezijuma sa natrijumom doćiće do stvaranja naslaga kamenca na zagrejnim porvšinama u kotlu što prouzrokuje značajne probleme kao što su:

- smanjenje prenosa toplote

- povećanu potrošnju enegrenta

- pregrevanje materijala kotla usled nemogućnosti direktnog kontakta sa vodom

- nastajanje korozije pod naslagama

- oštećenje merno regulacione opreme

- umanjen protok kroz cevi , itd.

Preporučljivo je da se vrši najmanje jonska izmena Ca i Mg sa Na, pre ulaska vode u kotlovsko postrojenje tj. kotao iako je moguće sprečiti stvaranje kamenca i naslaga sa inhibitorima naslaga.

Nastajanje kamca i korozije povećava troškove održavanja postrojenja i skraćuje životni vek kotla i slokupne opreme.

HYDRO–X® tehnički i tehnološki savremeni proizvodi za vezivanje tvrdoće su naučno formulisani i kako bi najefikasnije postigli efekte sprečavanja nastajanja kamenca i konskventnih problema čak i pri upotrebi potpuno netretirane vode. Na ovaj način su postignuti svi pozitivni efekti i uštede u postrojenju, očuvana efikasnost i smanjeni troškovi održavanja u kotlovskom postrojenju.

Kondicioniranje mulja

Sludge

Boiler water sludge is caused by small quantities of hardness salts and traces of suspended matter present in operational steam boilers and feed waters.

If left untreated, salt and suspended matter concentrations increase in the boiler water to create a sludge. This sludge settles and eventually “bakes” onto the boiler heat transfer surfaces, forming a hard crystalline scale which increases maintenance costs, degrades heat transfer efficiency and degrades overall boiler efficiency.

To ensure that boiler systems are well maintained and operate at optimum efficiency it is essential that the correct water conditions are maintained at all times. This can be achieved using carefully selected sludge conditioners designed specifically for steam boilers.

HYDRO–X® high performance boiler water sludge conditioners are scientifically formulated to combat the accumulation and build-up of boiler sludge and so help reduce maintenance costs and maintain boiler efficiency... sludge conditioners >

Tretman kotlovske vode

AE507225

Industrijki kotlovi i parna postrojenja se nalaze u uglavnom svim komercijalnim, proizvodnim i procesnim industijama

Kako bise obezbedilo pravilno funkcionisanje i optimalni uslovi rada tih postrojenja neophodno je obezbediti korektne parametre kvaliteta kotlovske i napojne vode. 

Ovo se može postići primenom pažljivo odabranih hemikalija za kondicioniranje kotlovske vode.

HYDRO–X® primenom tehnološki naprednih komponenti, obezbedjuje optimalan rad i funkcionisanje parno kotlovskih postrojenja kako bi se izbegli problemi kao što su kamenac, korozija, naslage, kiseonik, mulj, korozija kondenzatnih vodova, alkalizovanje kako napojne vode tako i kondenzata.....pročitaj više>>

Podizanje alkaliniteta

212

Kontrola pH vrednosti u napojnoj i kotlovskoj vodi su vazno pitanje i bitno utiču na rad i odražavanje u ovom sistemu bilo da se rad o parno kotlovskom postrojenju il vrelovodnom kotlu. I sa ove tačke gledišta je bitno da pvaj parametar bude precizno rukovođen i korektan kako bi se mogući negativni efekti sveli nanajmanji mogući nivou a verovatnoća oštećenja na najmanji mogući nivo.

HYDRO–X® visoko kvalitetni proizvodi obezbedjuju alkalnost i postizanje i održavanje pH vrednosti prema zadatim veličinama u svakom trenutku. Precizno odabrane komponente u savkom posebnom proizvodu obezbedjuju optimalnu alkalnost kako napojne tako i kotlovske vode... pročitaj više >>

Zaštita parnih kotlova

3531905480 c7331a18e5 b

The protection of steam boiler condensate lines is an important issue affecting the operation and maintenance of industrial boiler systems and steam raising plant.

To ensure that such steam boiler systems are well maintained and operate at optimum efficiency it is essential that the correct water conditions are maintained at all times. This can be achieved using carefully selected chemicals for the protection of condensate lines in steam boilers.

HYDRO–X® advanced technology boiler water condensate line treatment chemicals have been scientifically formulated to protect condensate pipe work in steam boiler systems from the detrimental effects of acidic corrosion caused by the steam condensate.

HYDRO–X® advanced technology range of high performance condensate line treatments includes non-food, low toxicity and food grade (FDA approved) chemicals... condensate line protection >>

Multifunkcionalan tretman

Multi-Gym-Home-Gym-Sg04-

HYDRO–X® tehnički i tehnološli usavršeni multi-funkcionalni hemijski proizvodi su naučno i empirijski formulisani da obezbede višestruku zaštitu u jedinstvenom samodovoljnom proizvodu.

HYDRO–X® multi-komponentni hemijski proizvod za kondicioniranje napojne i kotlovske vode obezbedjuje laku i jednostavnu primenu uz postizanje najboljih i sveobuhvatnih rezultata. Ovo predstavlja prednost i bezbednost pri upotrebi ovih proizvoda u parnim i vrelovodnim postrojenjima.... pročitaj više >>

Vezivanje kiseonika

Kiseonik u vodi

Kiseonična korozija je veoma značajna korozija u industrijskim kotlovskim postrojenjima.

Ukoliko se ne vrši deareacija i hemijsko uklanjanje ostatka kiseonika doćiće do značajne korozije koja će izazvati probleme kao šro su oštećenje kotla i celokupne opreme u kotlovskom postrojenju kao i povaćane troškove održavanja.

Kako bi se izbegle sve ove neželjene posledice neophodno je u svakom trenutku imati sadržaj kiseonika pod kontrolom i to na najnižem mogućem nivou koji je odeđen snernicama i normama. Ovo se može postići pažljivo odabranim hemijskim proizvodima  za vezivanje kiseonika za svako kotlovsko postrojenje ponaosob vodeći pri tome računa o svim pozitivnim i negativnim posledicama koje mogu nastati konsekventno u postrojenju

HYDRO–X® tehnički i tehnološki savremeni proizvodi za vezivanje kiseonika su naučno formulisani i kako bi najefikasnije postigli efekte vezivanja kiseonika bez negativnih efekata po kotao i postrojenje čak i veoma dugom i intenzivnom roku primene. NA ovaj način su postignuti svi pozitivni efekti i uštede u postrojenju, očuvana efikasnost i smanjeni troškovi održavanja u kotlovskom postrojenju.... pročitaj više >>

Inhibitori kamenca i korozije

Picture2

Nastajanje i taloženje kamenca i korozivnih produkata predstavljaju jedan od najznačajnijih negativnih efekata u radu i održavanju kotlovskog postrojenja. 

Kamenac je prouzrokovan i nataložen od soli kalcijuma i magnezijuma u vodi. Ukoliko te soli nisu odtranjene ili nije izvršena jonska izmena kalcijuma i magnezijuma sa natrijumom doćiće do stvaranja naslaga kamenca na zagrejnim porvšinama u kotlu što prouzrokuje značajne probleme kao što su:

- smanjenje prenosa toplote

- povećanu potrošnju enegrenta

- pregrevanje materijala kotla usled nemogućnosti direktnog kontakta sa vodom

- nastajanje korozije pod naslagama

- oštećenje merno regulacione opreme

- umanjen protok kroz cevi , itd.

Preporučljivo je da se vrši najmanje jonska izmena Ca i Mg sa Na, pre ulaska vode u kotlovsko postrojenje tj. kotao iako je moguće sprečiti stvaranje kamenca i naslaga sa inhibitorima naslaga.

Nastajanje kamca i korozije povećava troškove održavanja postrojenja i skraćuje životni vek kotla i slokupne opreme.

HYDRO–X® tehnički i tehnološki savremeni proizvodi za vezivanje tvrdoće su naučno formulisani i kako bi najefikasnije postigli efekte sprečavanja nastajanja kamenca i konskventnih problema čak i pri upotrebi potpuno netretirane vode. Na ovaj način su postignuti svi pozitivni efekti i uštede u postrojenju, očuvana efikasnost i smanjeni troškovi održavanja u kotlovskom postrojenju.... pročitaj više >>

Kondicioniranje mulja

Sludge

Boiler water sludge is caused by small quantities of hardness salts and traces of suspended matter present in operational steam boilers and feed waters.

If left untreated, salt and suspended matter concentrations increase in the boiler water to create a sludge. This sludge settles and eventually “bakes” onto the boiler heat transfer surfaces, forming a hard crystalline scale which increases maintenance costs, degrades heat transfer efficiency and degrades overall boiler efficiency.

To ensure that boiler systems are well maintained and operate at optimum efficiency it is essential that the correct water conditions are maintained at all times. This can be achieved using carefully selected sludge conditioners designed specifically for steam boilers.

HYDRO–X® high performance boiler water sludge conditioners are scientifically formulated to combat the accumulation and build-up of boiler sludge and so help reduce maintenance costs and maintain boiler efficiency... sludge conditioners >>

Sistemi daljinskog grejanja

daljinsko grejanjeDaljinsko grejanje je najbolji način grejanja naselja kako u svetu tako sve više i kod nas. Distributivna mreža sardži veliku količinu voda koja je od esencijalnog značaja za funkcionisanje sistema i za predaju toplote. Korozija i naslage koje mogu nastati u sistemu imaju ruimirajući efekat i potrebno je prilagoditi kvalitet vode kako do toga ne bi došlo.

Prisustvo tvrdoće prouzrokuje pojavu kamenca i čvrstih naslaga na zagrejnim površinama. Čvrste naslage u kotlu smanjuje prenos toplote i konsekventno povećava potrošnju energenta, jer je potrebno postići veću temperaturu sa plameno dimne strane da bi se postigla potrebna temperatura vode na izlazu iz kotla.

Povećana potrošnja energenta koja će se pojaviti zavisi od debljine i prirode naslage i obično je nivou od 10% ako je debljina naslage 1mm. Povećanjem temperature na zagrejnoj površini dolazi i do pregrevanja kotlovskog materijala, pa može doći do promene strukture materijala i potrebe za zamenom kotlovskih cevi.

Usled prisustva čvrstih naslaga periodično se vrši hemijsko pranje kotla kako bi se one otklonile. Konsekventno, hemijsko čišćenje kotla sa sobom povlači i oštećenje materijala u kotlu kao i konačno prouzrokovanje potrebe za remontom, tj. smanjenjem životnog veka kotla.

Kao rezultat neadekvatnog kvaliteta vode u sistemu će doći do stvaranja mulja i njegovo zadržavanje i očvrćavanje na pojedinim karakterističnim tačkama distributivnog sistema.

Stabilnost magnetitnog sloja koji je osnova za sprečavanje nastajanja korozije u sistemu je u zavisnosti od pH vrednosti vode u cirkulaciji. Viša pH vrednost je povoljna za stvaranja i očuvanje magnetitnog sloja na površini čelika ali je visina ograničena prisustvom drugih materijala u sistemu.

Svi ovi i još mnogi problemi sa funkcionisanjem sistema daljinskog grejanja se rešavaju adekvatnim kvalitetom vode u cirkulaciji i njenim kondicioniranjem.

Kondicioniranje podrazumeva :

1. Doziranje kompleksnog sredstva za kondicionirane

2. Filtriranje vode u cirkualciji filterom delimičnog toka koja ima i magnetni i nemagnetni deo

3. Redovnim periodičnim kontrolama kvaliteta i nivoa korozije u sistemu

Kvalitet vode u sistemu daljinskog grejanja je dat u tabeli:

Preporuke za napojnu i cirkulacionu vodu

Napojna voda

Parametri

Cirkulaciona voda

Omekšana voda

Demineralizovana voda

Omekšana voda

Demineralizovana voda

bistra bez boje

bistra bez boje

Izgled

bistra

bistra

bez

Bez

Miris

bez

bez

< 5 mg/l

< 1 mg/l

Čestice

< 10 mg/l

< 1 mg/l

9,8 ± 0,2

9,8 ± 0,2

pH vrednost (*)

9,8 ± 0,2

9,8 ± 0,2

cca. kao tvrda voda

< 10

Konduktivitet µS/cm

< 1500

< 25

< 0,1

< 0,01

Preostala tvrdoća odH

< 0,02 mg/l

< 0,02 mg/l

< 0,1/10 mg/l

< 0,1/10 mg/l

Sadržaj kiseonika/ugljen-dioksida

< 0,02 mg/l

< 0,02 mg/l

bez

Bez

Sadržaj ulja i masti

< 1 mg/l

< 1 mg/l

< 300 mg/l

< 0,1 mg/l

Sadržaj hlorida Cl- (**)

< 300 mg/l

< 3,0 mg/l

---

< 0,1 mg/l

Sadržaj sulfata SO4-

---

< 1,0 mg/l

< 0,05 mg/l

 

Ukupna količina gvožđa Feuk.

< 0,1 mg/l

< 0,05 mg/l

< 0,05 mg/l

< 0,01 mg/l

Ukupna količina bakra Cuuk.

< 0,02 mg/l

< 0,01 mg/l

bez zvaničnog standarda

bez zvaničnog standard

Bakteriološka granica (***)

bez zvaničnog standarda

bez zvaničnog standarda

* Nije preporučljivo regulisati pH vrednost amonijakom jer se time korozija bakra i bakarnih legura rapidno povećeva pri pH vrednosti iznad 9,0.

**   Kako je nerđajući čelik često u upotrebi u sistemima daljinskog grejanja danas, treba naglasiti da će sadržaj hlorida iznad 7 mg/l na povišenim temperaturama (94°C i 108°C) prouzrokovati koroziju na AISI 304 i 316 čeliku.

*** Obratiti pažnju ako voda miriše na otpadnu, ako se u filterima pojavi mulj ili se primeti neobično povećanje potrošnje hemikalija.

  1. What can HYDRO-X offer in regards to improved efficiency on the cooling system operation

and cost saving measures ?

 

evporativni kondenzator

 

 

 

 

 

a. Circulation rate should be estimated

b.Total make-up water loss should be estimated.

c. Hold-up amount should be estimated.

d. Temperature on the heat exchanging surfaces should be estimated.

e. Metal composition of the system should be known, possibly there is copper, carbon steel,

   galvanized pipes ( surfaces ), aluminium etc.

f. Possible contamination from process ( e.g. Milk, ammonia etc )

g. Surrounding environmental factors, e.g. pollutants from chimneys, dust from fields etc.

                 h. Quality of the make-up water: River water, under ground water, treated soft water etc.

All these factors will have a strong influence on how the chemical supplier will “ design “ the chemical water treatment programme.

  1. The operators/managers/owners of the cooling system should be aware that inefficient cooling system operation would lower cooling output of the cooling system due to increasing wear and tear of auxiliary equipment, due to corrosion and scaling. It means that maintenance will have to be carried out regularly, which again means system down-time, but also will cost unnecessary money to be spent. Secondly, but also very important is the excessive cost of electricity consumption. In this case, scaling is the insulator, which will require a larger cooling from e.g. air. Hereby, the fan will require a larger RPM’s to create the same amount of cooling efficiency. In regards to the cooling efficiency, we should also mention that secondary cooling ( to the process itself ) would create a lower productivity to the process, as larger cooling capacity is required. It therefore means that more water should be circulated in order to reach the required cooling effects, and therefore, it may in the end mean that cooling capacity is not enough, and therefore, system capacity will be lowered.

2.   Down time of the system is very important to mention, and this down time can of course only be

prevented, if a proper maintenance system is put into operation. It is here important to calculate the chemical costs compared to the loss of production during down time, caused by maintenance due to water related problems. It will easily show that a sound investment in a proper water treatment programme can be justified.

3.   It is first of all important to establish proper operation standards for the circulation water in the

cooling system. After these standards are established based on the quality of the make-up water,

we will be able to provide a chemical treatment programme.

Tretman vode u zatrvorenim vodorashladnim cirkulacijama

 

....uskoro...