Industrija primene tretmana i kondicioniranja vode je praktično svaka industrija koja ima kotlovsko ili vodorashladno postrojenje.
Ciljne industrije su:
Industrija hrane i pića
Farmaceutska industrija
Hemijska industrija
Bolnice,
Praonice
Vojne instalacije
Industrija plastike
Sistemi daljinskog grejanja, kombinovani sistemi elektrana-toplana (TE-TO)
itd.