Kondicioniranje d.--------------------------u izradi